കമ്പനിയെക്കുറിച്ച്

ഫ്ലോർ ടൈലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും വിൽപ്പനയിലും 20 വർഷം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു

ചൈന-ജിക്സിയാങ് ഗ്രൂപ്പിന് മാതൃ കമ്പനിയായി ജിക്സിയാങ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഷാങ്ഹായ് ജിക്സിയാങ് അലുമിനിയം പ്ലാസ്റ്റിക് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്, ഷാങ്ഹായ് ജിക്സിയാങ് ഇൻഡസ്ട്രി കോ., ലിമിറ്റഡ്. ജിക്സിയാങ് അലുമിനിയം ഇൻഡസ്ട്രി (ചാങ്‌സിംഗ്) കമ്പനി. ഷാങ്ഹായ് സോങ്ങ്‌ജിയാങ്ങിലും സെജിയാങ്ങിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ സംസ്ഥാനതല വ്യവസായ പാർക്ക്. മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം 120,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം, നിർമ്മാണ വിസ്തീർണ്ണം 100,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം, ഒരു പ്രാദേശിക ക്രോസ്-ഇൻഡസ്ട്രി എന്റർപ്രൈസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, മൊത്തം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൂലധനം 200 ദശലക്ഷം ആർ‌എം‌ബി .

  • about us
  • about us
  • about us